Martin Sjöberg
Konstnär och Bildpedagog
 
 
START
   
KURSER
 
 
 
 


Helgkurser i målning på Skeppsholmen i Stockholm hösten 2016


Akvarell
Steg 1: "möte med vattnets och färgens magi"

Skeppsholmen. Lörd/Sönd, 1-2 oktober 2016

Vad behövs för att kunna måla akvarell? Du behöver ett bra papper, penslar, färg och vatten. Lägg till närvaro och avslappning och du kan börja måla! Resten är ett äventyr som växer ju mer tid du ger måleriet. Den här kursen är speciell. Istället för att ägna oss åt traditionell avbildning utgår vi från den egna fantasin och förmågan att skapa utttrycksfulla färger och former. Din personliga bild står i fokus. Du lär dig metoder för att få färg och form att uppstå ur ingenting, för att göra en fläck på pappret till något mer än en ren teknikhändelse. Former får liv och börjar tala och samspråka. De bilder vi åstadkommer kan innehålla föreställande element eller vara helt abstrakta. Det är upp till dig. Mindfullness är nutidens ord för det tillstånd som akvarellmålaren sökt i alla tider.
Det handlar om konsten att glömma yttervärlden för en stund och gå in i en dialog med sig själv i bildens tillblivelse. Välkommen på en spännade resa i akvarellteknikens grunder!

För vem är kursen? Du kan vara nybörjare och aldrig ha tagit i en pensel, men du kan också var den som har målat mycket i akvarell men upplever att du sitter fast i avbildningens krav och hänsyn.

Tid: Lördag kl. 9.30-16.30 Söndag kl. 9.30-15.30

Plats: Skeppsholmsgården, Slupskjulsvägen 12 (precis bakom Moderna muséet)

Pris: 2100 kr inkl. moms. Gå båda akvarellkurserna och få 10% rabatt

Lämna en intresseanmälan genom att skicka ett mail med adressuppgifter till info@malarkurs.se Du får då en bekräftelse via mail som också innehåller mera information (denna intresseanmälan är inte bindande)

 

Akvarell
Steg 2: "Bildspråk / improvisation och fri berättelse"

Skeppsholmen. Lörd/Sönd, 22-23 oktober 2016

Fristående fortsättning på förra kursen. Att måla handlar inte bara om att "ge", det är lika viktigt att kunna "ta emot". Oväntade händelser, färger och former, kommer oss till mötes, små gåvor som processen bjuder på. Men en vacker fläck på pappret är ingen bild om den inte får samspela med andra former och ges en uppgift i bildkompositionen. Färgen måste få leka och hitta på. På den här kursen är du en regissör som startar ett tyst drama på papprets yta och formar det vidare som du själv vill. Du lär dig metoder för att få en bild att att förmedla en stark känsla och ett tydligt budskap. Kursen ger en spännande introduktion i "dialogisk bildkomposition", som fokuserar på bildens uttryck mer än dess balans.

För vem är kursen? Du kan vara nybörjare och aldrig ha tagit i en pensel, men du kan också var den som har målat mycket i akvarell men upplever att du sitter fast i avbildningens krav och hänsyn.

Tid: Lördag kl. 9.30-16.30 Söndag kl. 9.30-15.30

Plats: Skeppsholmsgården, Slupskjulsvägen 12 (precis bakom Moderna muséet)

Pris: 2100 kr inkl. moms.
Gå båda akvarellkurserna och få 10% rabatt

Lämna en intresseanmälan genom att skicka ett mail med adressuppgifter till info@malarkurs.se Du får då en bekräftelse via mail som också innehåller mera information (denna intresseanmälan är inte bindande)

 

Foto som förebild
Att använda foto "fritt", som ett förråd av färg och form

Skeppsholmen. Lörd/Sönd, 19-20 november 2016


Foto som förebild för måleri innebär stora möjligheter men riskerar ockå att förvandla målaren till en opersonlig kopiator. Genom att trycka på knappen samlar man sekund-snabbt ett stort visuellt material. Men man måste komma ihåg att det som kameran registrerar är opersonligt och obearbetat. En kunnig fotograf använder medvetet komposition för att forma bilden till ett eget uttryck. Målaren har tusen möjligheter därutöver, men då måste fotot först brytas ner, dekonstrueras och fritt omstöpas. Målaren vill att maskinbilden skall förvandlas till en bild utförd av en människa! På den här kursen förhåller vi oss fräckt och omtolkande i vår användning av foto. Vi vill använda oss av fotografiets möjligheter att snabbt avbilda och bevara information, men vi vill också vara fria att göra våra egna bilder, kort sagt måla och skapa, inte kopiera!

Du får pröva olika sätt att dekonstruera ett fotografi och frigöra dess form och färg.
Du får arbeta med olika kompositionsmetoder, där du blir den som bestämmer (inte kameran)


För vem är kursen?
Kursen vänder sig främst till dig som målat en del tidigare, men även nybörjaren som vill pröva en annorlunda väg till måleriet, är välkommen!

Tid: Lördag kl. 9.30-16.30 Söndag kl. 9.30-15.30

Plats: Skeppsholmsgården, Slupskjulsvägen 12 (precis bakom Moderna muséet)

Pris: 2100 kr inkl. moms.

Lämna en intresseanmälan genom att skicka ett mail med adressuppgifter till info@malarkurs.se Du får då en bekräftelse via mail som också innehåller mera information (denna intresseanmälan är inte bindande)