Målarkurs Tema Hus Stockholm 2015

Hus collage

Hus som motiv ger målaren fantastiska möjligheter. Man kan låta husen få starka, lysande färger som Chagalls hus och plötsligt frigöra bilden för fantasi och känslor. Man kan jobba med abstraktion och förenkling och låta huset bli en del av bildens rum och rytmer. Variationerna är oändliga och konsthistorien är rik på inspirerande exempel. Huset och måleriet hör samman sedan länge.