Målarkurs Tema Träd Stockholm 2014

Konstkurs med trädtema collage

Kurstexten löd: ”Det finns inga gränser för trädets användbarhet i måleriet. Du får pröva en serie olika arbetssätt, från det klassiska till det abstrakta. Vi studerar trädets proportioner samt grenarnas rytmer och sätt att växa. Vi arbetar med trädkronans färger och volymer i relation till det omgivande landskapet. Även utsnitt och komposition uppmärksammas som medel för att skapa en expressiv målning. Allt illustreras med bilder ur konsthistorien. Du väljer själv om du vill göra många snabba skisser eller fördjupa dig i en metod som lockar till ett längre målningsprojekt. Kanske gör du ett trädporträtt eller tolkar skogens flöden av rörelser och rytmer i en abstrakt målning”